Per Gunnar Sidén, historiker från SU. Fördjupningstema: Urbanisering och samhällsomvandling i ett enat rike.

Läs mer här.