Mottagning med prefekt, stf. prefekt, studierektorer m.fl. - efter överenskommelse.

Prefekt

Professor Jens Ljunggren, rum D881, tel. 16 36 64, e-post jens.ljunggren@historia.su.se

Ställföreträdande prefekt

Professor Elisabeth Elgán, rum D887, tel. 16 35 66, e-post elisabeth.elgan@historia.su.se

Studierektorer grundnivå (3 st.):

Grundnivå
Docent Hossein Sheiban, rum D936, tel. 674 71 35, e-post hossein.sheiban@historia.su.se

Grundnivå
Fil. dr Paul Sjöblom, rum D858, tel. 16 44 87, e-post paul.sjoblom@historia.su.se

Lärarutbildningen
Docent Mattias Tydén, rum D869, tel. 674 71 01, e-post mattias.tyden@historia.su.se

Studierektor, avancerad nivå

Professor Håkan Forsell, rum D862, tel. 16 28 25, e-post hakan.forsell@historia.su.se

Studierektor, utbildning på forskarnivå 

Professor Johnny Wijk, rum D968, tel. 16 33 83, e-post johnny.wijk@historia.su.se

Studierektor, kulturvetenskapliga utbildningar

Professor Anna Götlind, rum D953, tel. 16 13 50, e-post anna.gotlind@historia.su.se

Programansvarig för Kandidatprogram i historiska studier

Docent Gabriela Bjarne Larsson, rum D965, tel. 16 42 86, e-post gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se

Programansvarig för Kulturvetarprogrammet

Professor Anna Götlind, rum D953, tel. 16 13 50, e-post anna.gotlind@historia.su.se

Ansvarig för Arkivvetenskap

Docent Maija Runcis, rum D956, tel. 16 19 16, e-post maija.runcis@historia.su.se

Studieadministratörer

Se Studentexpedition

Studie- och kärriärvägledare

Se egen sida

Skyddsombud

Oskar Schelin, huvudskyddsombud, tel. 16 33 93, e-post oskar.schelin@historia.su.se

Maria Runquist, skyddsombud (plan 8), tel. 16 28 11, maria.runquist@historia.su.se

Gustav Nyberg, doktorandskyddsombud, gustav.nyberg@historia.su.se

Forskningssamordnare

Docent Nils Edling, nils.edling@historia.su.se

Press

Gå till sidan Press

Administrativ chef

Ingrid Bergkvist, rum D866, tel. 16 28 16, e-post ingrid.bergkvist@historia.su.se

Kommunikatör och webbredaktör

Anders Ståhlberg, rum D916, tel. 16 43 67, e-post anders.stahlberg@historia.su.se

IT-ansvarig

Tom Silvennoinen, rum D983, e-post web@historia.su.se

Ekonomiadministratörer

Funktionsadress dit alla ekonomifrågor bör skickas: ekonomi@historia.su.se.
Ingrid Bergkvist - långsiktigt ekonomiarbete som budget, uppföljning och bokslut.
Eva Eggeby - löpande ekonomi (fakturor m.m.) och arvoden, rum D826, tel. 674 71 04, e-post eva.eggeby@historia.su.se

Administratör, med huvudsakligt ansvar för personalfrågor

Maria Runquist, rum D830, tel. 16 28 11, maria.runquist@historia.su.se

Institutionsstyrelsens ledamöter

Institutionsstyrelse

Studentrepresentanter

Väljs av studenterna till Studentrådet. Alla doktorander är medlemmar i Doktorandrådet.