Svenska historikermötet är Svenska historiska föreningens konferens som hålls var tredje år. I år äger mötet rum den 8 till 10 maj i Stockholm och arrangeras av tre institutioner vid Stockholms universitet: Historiska institutionen, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt Ekonomisk-historiska institutionen.

Det sammantagna innehållet i Svenska historikermötet 2014 är ett tvärsnitt av aktuell historieforskning i och om Sverige, med hela dess bredd och djup. Mer är 550 historieforskare från hela landet kommer, tillsammans med internationella deltagare, att delta vid över 100 sessioner. Alla hålls på Stockholms universitet campus Frescati.

Läs mer om historikermötet här.