Samverkan inom forskningen

Samverkan med föreningar, företag, kommuner, statliga verk och andra organisationer är en självklar och viktig del av institutionens forskning och utbildning.

Vi samverkar nära med arkiv och museer i stockholmsområdet och andra akademiska institutioner, både nationellt och internationellt. Det sker exempelvis inom dessa verksamheter, knutna till institutionen:

Dessas samverkan räknar in organisationer och myndigheter som: Statens Maritima Museer, Riksarkivet och Sveriges kommuner och Landsting. 

Samverkan inom utbildningen

Inom våra arkiv- och kulturvetenskapliga utbildningar har studenterna en praktikperiod och/eller gör projektarbeten vid företag och organisationer. Det har visat sig öka deras anställningsbarhet.

Vill du som representant för ett företag eller en organisation veta mer, kontakta:

- arkivvetenskap: Maija Runcis, maija.runcis@historia.su.se

- kulturvetenskapliga utbildningar: Andreas Bloch, andreas.bloch@historia.su.se