Kursplan och anmälan via antagning.se

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2017
Schema höstterminen 2016

Litteraturlista visas nedan. Ändringar litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Mer inspiration

Förlagskunskap har en Facebook-sida där du kan läsa mer om vad kursen handlar om och få inspiration.