Historia är ett både grundläggande och aktuellt ämne. Det ger dig en bild av det som en gång varit och verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer idag. Historien knyter ihop de första civilisationerna med vårt moderna 2000-tal.

Roligt och nyttigt

Ämnet historia är inte bara väsentligt, det är också fantastiskt roligt och berikande. Studierna ger dig även en god bas för vidare studier. Du kommer att lära dig att analytiskt och kritiskt granska sanningshalten i det du läser, det gäller allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till IT-uppgifter på nätet och politiska debattartiklar. Du kommer att öva dig i att argumentera vid seminarier och att göra skriftliga redovisningar. Den kompetensen får du nytta av under resten av livet.

Mycket att välja bland

Historiska institutionen vid Stockholms universitet har ett brett kursutbud. Du kan välja att läsa en eller flera terminer, eller bara följa en kortare kurs. Du kan läsa om medeltiden, förintelsen, genus, islam, kalla kriget, den svenska välfärdsmodellen, populärkultur, maritim historia ...

Närhet till forskningen

Vi har mycket kompetenta lärare som inte bara undervisar utan också forskar. Vi undersöker bland annat relationen mellan kvinnor och män (genus), hur människor tänkt och tyckt i olika tider (föreställningar, idéer och mentaliteter), hur makten i samhället varit fördelad (politik), städernas framväxt (stadshistoria) och vilken roll idrotten spelat i samhället. I undervisningen möter du resultaten av denna forskning.

Våra program och kurser i historia finns inom:
- Grundnivå
- Avancerad nivå

Välkommen att läsa historia!