Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Jens Ljunggren, professor i historia, intervjuas av Fjärde uppgiften.

Känslor och politik - gamla följeslagare

Känslor får stort utrymme i valrörelsen. Jens Ljunggren som har forskat på känslor i politiken och förklarar hur det sett ut historiskt.

Dendrokronologisk provtagning.

Pest och matpris förklarar variationer i byggande

Forskare har rekonstruerat byggande från 1200- till 1600-talet och funnit att pestutbrott och matpriser hade stor betydelse.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Sveriges första globala århundrade

På 1700-talet slår globaliseringen genom för första gången i Sverige enligt professor Leos Müller, som precis har kommit ut med en ny bok i ämnet.

Jens lektion Fest-i-val

Lektioner om politik och demokrati inför valet

Forskare lär förstagångsväljare om demokrati och politik inför höstens val

Framsida boken Källor och källkritik

Källor och källkritik

Anna Götlind har skrivit en lärobok i historia för grundskolan. Boken “Källor och källkritik” handlar om hur man skriver historia och hanterar källor.