Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Fredrik Charpentier Ljungqvist

Forskningsprojekt i klimathistoria får VR-medel

Fredrik Charpentier Ljungqvist har fått ett anslag på nästan 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Bokomslag Kampen om det allmänna bästa

Vem tar bäst hand om det allmänna

I boken ”Kampen om det allmänna bästa” studerar Mats Hallenberg hur Stockholms politiker har debatterat allmännytta kontra egennytta under fyra sekel

Homann Map of Scandinavia, Norway, Sweden, Denmark, Finland and the Baltics.

The Global North: Spaces, Connections, and Networks before 1700

A conference at Department of History, Stockholm University, in August, 2019.

En predikobroder predikar från en träpulpet. Detalj ur Romance of Alexander.

Medeltida predikanter publikanpassade budskap

Både den heliga Birgitta på 1300-talet och svenska predikanter på 1400-talet använde berättelser med förebildliga hjältar och hjältinnor för att väcka sin publiks sympati. Det visar historikern Eva-Marie Letzter i en ny avhandling.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Sveriges första globala århundrade

På 1700-talet slår globaliseringen genom för första gången i Sverige enligt professor Leos Müller, som precis har kommit ut med en ny bok i ämnet.