Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Fredrik Charpentier Ljungqvist

Historiker vald till elitforskarprogram

Riksbankens jubileumsfond har utsett Fredrik Charpentier Ljungqvist vid Historiska institutionen som en av årets Pro Futura-forskare.

Viktiga datum inför höstterminen

Information om terminstider, registrering, reservupprop, schema och litteratur samt institutionens öppettider under sommaren.

Teoritillämpning i historisk forskning

Doktorandkurs som ges till hösten. Sök senast 7 september.

Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet

Forskarutbildningen i historia har granskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och bedöms hålla hög kvalitet. I yttrandet står att handledarnas omfattande forskning och det stora antalet doktorander skapar goda förutsättningar för en livaktig akademisk miljö av hög kvalitet samt en god vetenskaplig miljö i vardagen.

Gruvstrejken i Kiruna

Minnen av den stora gruvstrejken

På första maj handlar Vetenskapsradion Historia, om den stora Gruvstrejken i malmfälten, 1969. I programmet berättar Robert Nilsson Mohammadi om sin forskning.