Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
En predikobroder predikar från en träpulpet. Detalj ur Romance of Alexander.

Medeltida predikanter publikanpassade budskap

Både den heliga Birgitta på 1300-talet och svenska predikanter på 1400-talet använde berättelser med förebildliga hjältar och hjältinnor för att väcka sin publiks sympati. Det visar historikern Eva-Marie Letzter i en ny avhandling.

Dendrokronologisk provtagning.

Pest och matpris förklarar variationer i byggande

Forskare har rekonstruerat byggande från 1200- till 1600-talet och funnit att pestutbrott och matpriser hade stor betydelse.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Sveriges första globala århundrade

På 1700-talet slår globaliseringen genom för första gången i Sverige enligt professor Leos Müller, som precis har kommit ut med en ny bok i ämnet.

Framsida boken Källor och källkritik

Källor och källkritik

Anna Götlind har skrivit en lärobok i historia för grundskolan. Boken “Källor och källkritik” handlar om hur man skriver historia och hanterar källor.