Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen

Forskarutbildningen i historia håller hög kvalitet

Forskarutbildningen i historia har granskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och bedöms hålla hög kvalitet. I yttrandet står att handledarnas omfattande forskning och det stora antalet doktorander skapar goda förutsättningar för en livaktig akademisk miljö av hög kvalitet samt en god vetenskaplig miljö i vardagen.

Gruvstrejken i Kiruna

Minnen av den stora gruvstrejken

På första maj handlar Vetenskapsradion Historia, om den stora Gruvstrejken i malmfälten, 1969. I programmet berättar Robert Nilsson Mohammadi om sin forskning.

Akvarell av Jakob Wendelius, 1722.

Krigen förändrade stat och samhälle under 1500-talet

Hur var det svenska riket militärt organiserat under sen medeltid? I sin avhandling studerar Martin Neuding Skoog övergången från medeltid till tidigmodern statsbildning.