Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Lisa Hellman

Internationellt historiepris till avhandling om Ostindiska kompaniet

Lisa Hellmans avhandling ”Navigating the Foreign Quarters” har fått The Frank Broeze prize för bästa avhandling av International Maritime History Association, IMHA.

Blå platta_image

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta_image

Institutionens information till studenter om coronaviruset

Här samlar vi all information om hur coronaviruset påverkar institutionens arbete. Informationen uppdateras löpande.

Sök våra nya doktorandtjänster

Till hösten antar Historiska institutionen upp till sex nya doktorander. Ansökningar till tjänsterna ska vara inne senast den 15 april.

Bokomslag Det öpnna fönstret

Det öppna fönstret

Om bostadsbristen i Stockholm för 500 år sedan. Ny bok av Gabriela Bjarne Larsson.