Tori Falck, Stockholms universitet, presenterar Tradisjon, innovasjon og pragmatisme. sosiale perspektiver på drivkrefter bak endringer i maritim teknologi i Viken (1050–1700).

Under rådande omständigheter kan de maritima seminarierna hållas digitalt – besked om formen för detta seminarium meddelas längre fram här på hemsidan samt i mailutskick. För att ta emot information från CEMAS via mail, meddela cemas@historia.su.se.