Ekström, Simon, "Den flyktiga fjärilen", i Arnshav, Mirja (red.), Svenska Sjömanstatueringar (Stockholm: Medströms, 2014).

Ekström Simon, "Pinuppan – påklätt, avklätt, naket", i Arnshav, Mirja (red.), Svenska Sjömanstatueringar (Stockholm: Medströms, 2014).

Hellman, Lisa, "Espaces d’intersection: Les relations sociales des employés de la Compagnie Suédoise des Indes Orientales à Canton au XVIIIe siècle" ["Space for intersections – Social relations in of the employees of the Swedish East India Company in 18th century Canton"], in Le Bouedëc, Gérard (ed.), L'Asie, la mer, le monde: le temps des compagnies des Indes (Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2014)

Hellman, Lisa, "'Att ta med sig en geisha hem' och 'Drakens färd över havet'", i Arnshav, Mirja (red.), Svenska Sjömanstatueringar (Stockholm: Medströms, 2014).

Hellman, Lisa, "Ett ensamt skepp på öppet hav? Kopplingar, kontakter och utbyten ombord på svenska ostindiefarare", Historisk tidskrift [Müller, Leos & Lundblad, Stefan (red.), Tema: Maritim historia], Vol. 134(3), 2014, 357-384.

Hellman, Lisa, "Using China at Home: Knowledge Production and Gender in the Swedish East India Company, 1730-1800", Itinerario, Vol. 38(1), 2014, 35-55.

Hellman, Lisa, recension av Bruijn, Jaap R., Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century, Forum navale, 2014.

Makko, Aryo, "I Imperialismens kölvatten? Ett maritimt perspektiv på stormaktsspelet, kolonialism utan kolonier och den svensk-norska konsulsstaten, 1875–1905", Historisk tidskrift [Müller, Leos & Lundblad, Stefan (red.), Tema: Maritim historia], Vol. 134(3), 2014, 499-523.

Müller, Leos & Lundblad, Stefan (red.), Tema: Maritim historia], Vol. 134(3), 2014.

Müller, Leos & Lundblad, Stefan, "Tema maritim historia: Inledning", Historisk tidskrift [Müller, Leos & Lundblad, Stefan (red.), Tema: Maritim historia], Vol. 134(3), 2014, 349-355.

Müller, Leos & Eklöf Amirell, Stefan, Persistent Piracy: Historical Perspectives on Maritime Violence and State Formation (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014).

Murdoch, Steve, "Scottish involvement in the Swedish Riksdag of the seventeenth century: the period from Parliamentarianism to Absolutism, c.1632-1700", Parliaments, Estates and Representations, 2014, 1-21.

Grosjean, Alexia & Murdoch, Steve, Alexander Leslie and the Scottish Generals of the Thirty Years' War, 1618-1648 (London: Pickering & Chatto, 2014).

Pålsson Ale, recension av Rydén, Göran, Sweden in the Eighteenth Century World: Provincial Cosmopolitans, Itinerario Vol. 38(1), 2014.

Svensson, Harry R., "Familjerna Philip och Ruben" (Utställningskatalog), Judiska Museet i Stockholm, 2014.

Svensson, Harry R., "The Case of Fabian Philip, Karlskrona's First Jewish Entrepreneur: A Swedish Example of the Port Jews Phenomenon?" Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2014.