Arnshav, Mirja, "Medeltidsbåtarna från kvarteret Svalan. En dokumentationsrapport baserad på båtfynden från undersökningarna 1991", Sjöhistoriska museet, Arkeologisk rapport, 2015:1.

Ekström, Simon, "Långt bort och förunderligt nära. Den arkivaliska serien som kulturvetenskaplig metod och historisk källa", i Nilsson, Fredrik & Jönsson, Lars-Eric (red.), Kulturhistoriska redskap. En metodbok. (Uppsala: Uppsala universitet, 2015).

Frihammar, Mattias, "Vrak och övergivna båtar. En armada i minnets marginaler", i Hörnfeldt, Helena, Jönsson, Lars-Eric, Larsson, Marianne & Palmsköld, Anneli (red.), I utkanter och marginaler. En vänbok till professor Birgitta Svensson (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2015).

Hellman, Lisa, "Life in the foreign quarters of Canton: the case of the Swedish East India Company in the long eighteenth century", International Journal of Maritime History, Vol. 27(4), 2015.

Hellman, Lisa, Navigating the foreign quarters – Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830, Doktorsavhandling i historia (Stockholm: Stockholms universitet, Historiska institutionen, 2015).

Makko, Aryo & Müller, Leos (red.), I främmande hamn. Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700-1985 (Malmö: Universus Academic Press, 2015).

Müller, Leos & Hodacs, Hanna, "Chests, Tubs, and Lots of Tea: The European Market for Chinese Tea and the Swedish East India Company, c. 1730-1760", in Gottman, Felicia, Hodacs, Hanna, Nierstrasz, Chris & Berg, Maxine (red.), Goods from the East, 1600-1800: Trading Eurasia (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015).

Müller, Leos, recension av Kathrin Zickermann, Across the German Sea. Early Modern Scottish Connections with the Wider Elbe-Weser Region, i Northern Studies: The Journal of the Scottish Society for Northern Studies (2015/47), 160-162.

Pålsson, Ale, "Political culture in St. Barthelemy 1800-1820", International Journal of Maritime History, Vol. 27(4), 2015.

Pålsson, Ale, "Common Ground: Neutrality and Political Culture in St. Barthélemy (1800–1820)", i Schnakenburg, Eric (ed.), Neutres et neutralité dans l'espace atlantique durant le long XVIIIe siècle (1700–1820): Une approche globale (Bécherel: Les Perséides, 2015).

Svensson, Harry R., "The naval city of Karlskrona and its Jewish entrepreneurs", International Journal of Maritime History, Vol. 27(4), 2015.