Forskning

Forskning vid CEMAS

Container

 

Centrum för Maritima Studier bedriver forskning och forskarutbildning av hög internationell standard.

Genom CEMAS skapas en attraktiv och långsiktig institutionell forskningsmiljö för maritima studier och följaktligen även nya möjligheter för att söka forskningsmedel. 

Läs mer om forskning vid CEMAS i artiklarna nedan.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Publikationer

Forskare vid CEMAS publicerar sin forskning främst i form av monografier, artiklar och recensioner. Här finner du ett urval.

Tidigare workshops och konferenser vid CEMAS

CEMAS arrangerar regelbundet workshops på olika teman relaterade till det maritima området. Här kan du läsa om och hitta rapporter från tidigare workshops.

FB2

Facebook