CEMAS
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE 106 91 Stockholm

http://www.historia.su.se/cemas

Besöksadress

Universitetsvägen 10 D, Frescati
Telefon: +46 8 674 71 02

E-post

Förfrågningar, information, och annat: cemas@historia.su.se

Forskningsledare Leos Müller:leos.muller@historia.su.se

Sekreterare och administratör Elin Heppling: elin.heppling@historia.su.se