Föreståndare

Leos Müller, professor i historia och tillika föreståndare Forskarsida

Forskare

Simon Ekström, docent i etnologi och forskare Forskarsida

Postdoktorer (nuvarande och alumner)

Aryo Makko, fil. dr och postdoktor vid CEMAS (2013-2014). Forskarsida.

Mattias Frihammar, fil. dr. och postdoktor i etnologi ( 2015-2016). Forskarsida.

AnnaSara Hammar, fil. dr och postdoktor (2016-2017) Forskarsida.

Niklas Eriksson, postdoktor i marinarkeologi (CEMAS postdoktor 2017-2018). Forskarsida.

Doktorander (nuvarande och disputerade)

Lisa Hellman, fil dr. i historia, disputerade 2015.

Ale Pålsson, fil. dr. i historia, disputerade 2016 Forskarsida.

Hanna Jansson, fil. dr. i etnologi. Fil dr. i etnologi, disputerade 2017. Forskarsida

Harry Svensson, fil. di. i historia, disputerade 2017 Forskarsida

Ida Hughes Tidlund, doktorand i etnologi antagen ht 2016. Forskarsida.

Fredrik Kämpe, doktorand i historia, antagen vt 2017. Forskarsida.

Mirja Arnshav, doktorand i arkeologi, antagen vt 2018. Forskarsida.

Gästforskare

Steve Murdoch, professor i historia vid University of St. Andrews Forskarsida (2014–2015)