Invigning av CEMAS (2010)
Invigning av CEMAS (2010)

Maritima studier

Maritima studier är å ena sidan ett traditionellt och välkänt forskningsfält och å andra sidan nytt och ganska osynligt. I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. Maritima studier rymmer etablerade discipliner som maritim historia och marinarkeologi såväl som breda forskningsområden som sjörätt, fiske, navigation och liknande. Ett område som tilldragit sig mycket populärhistoriskt intresse är sjökrigshistoria och örlogsflottans historia.

Marika Hedin på invigning av CEMAS (2010)
Marika Hedin på invigning av CEMAS (2010)

Ett annat område som kommer att växa i betydelse är studier av människans påverkan på havsmiljön och studier av havet som resurs (från fiske till oljeutvinning). Men maritima studier handlar även om tekniker och föremål som människan använt för att ta sig över havet eller för att utnyttja dess resurser; de handlar om unika kunskaper rörande skeppsbyggnad och navigation. Maritima studier kan utgå från både lokala, regionala, nationella och globala perspektiv.