Styrelsen har ansvar för att övervaka budget samt att besluta om långsiktiga och övergripande strategiska satsningar. På styrelsens bord ligger även att i samråd med forskningsledaren ta fram en handlingsplan för verksamheten för varje kalenderår. Styrelsen har också ansvar för att se till att verksamheten kan drivas långsiktigt genom att upprätthålla kontinuitet i centret. Ett visst ansvar för den externa kommunikationen, till exempel med strategiska samarbetspartners, ligger också på styrelsen, då främst på ordföranden.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år, lämpligen januari, mars/april, september och november. Mötena hålls på Vasamuseet. Styrelsen består för närvarande av följande ledamöter:

Ordförande

Göran Blomqvist

Ledamöter

Anna Götlind (Stockholms universitet)

Sarah Holst Kjaer, etnologi (Stockholms universitet)

Nanouschka Myrberg Burström (Stockholms universitet)

Anna Maria Forssberg (SMTM)

Andreas Linderoth (SMTM)

Fredrik Svanberg (SMTM)

Fredrik Kämpe (doktorandrepresentant)