Styrelsen har ansvar för att övervaka budget samt att besluta om långsiktiga och övergripande strategiska satsningar. På styrelsens bord ligger även att i samråd med forskningsledaren ta fram en handlingsplan för verksamheten för varje kalenderår. Styrelsen har också ansvar för att se till att verksamheten kan drivas långsiktigt genom att upprätthålla kontinuitet i centret. Ett visst ansvar för den externa kommunikationen, till exempel med strategiska samarbetspartners, ligger också på styrelsen, då främst på ordföranden.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år, lämpligen januari, mars/april, september och november. Mötena hålls på Vasamuseet. Styrelsen består för närvarande av följande ledamöter:

Ordförande

Karl-Olof Hammarkvist

Ledamöter

Anna Götlind (Stockholms universitet)

Lars Kaijser (Stockholms universitet)

Nanouschka Myrberg Burström (Stockholms universitet)

Andreas Linderoth (SMTM)

Fredrik Svanberg (SMTM)

Fredrik Kämpe (doktorandrepresentant)