Om CEMAS

1600-talsmålning av en holländsk hamn. Skepp på vattnet och människor som bär gods och människor som

CEMAS syfte är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

Läs artiklar om CEMAS planering och mål här. Här finns också information om hur centrumet är organiserat, om styrelsen och föregående års verksamhetsrapporter. 

 

Närbild av en kompass

Artikel: Vad är maritima studier?

Nyfiken på ämnet? I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. Läs mer om maritima studier här.

Utsnitt av karta från 1500-talet. Tecknade sjömonster anfaller skepp.

Mål och verksamhet

CEMAS bedriver i samarbete med museer forskning och utbildning inom det maritima fältet. Här hittar du verksamhetsrapporter och information om centrets mål.

närbild av kompassstjärna från 1500-talskarta

Organisation

CEMAS styrelse beslutar om centrumets mål och verksamhet medan forskningsledaren med hjälp av centrumsekreteraren har ansvar för den löpande verksamheten.

Närbild på en båtratt.

Styrelsen

I CEMAS styrelse ingår åtta medlemmar.

detalj av tecknad karta från 1500-talet. En person sänker ner ett rep i havet.

CEMAS forskare och medarbetare

Här finner du information om CEMAS forskare och andra medarbetare.

Närbild av en kompass

Artikel: Vad är maritima studier?

Nyfiken på ämnet? I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. Läs mer om maritima studier här.

Startsida CEMAS
Om CEMAS

Här hittar du verksamhetsrapporter och information om centrets organisation och målsättning.

maritima seminariet

Information om Maritima seminariet på Vasamuseet och/eller digitalt.

medarbetare CEMAS

Här hittar du forskare och medarbetare knutna till CEMAS.