Teckning föreställande två män i antik grekisk klädnad samtalar och håller i olika instrument.
Matthew Paris of St. Albans: Fortune-telling tracts (1200-tal). CC-BY_NC 4.0. Oxford, Bodleian Library MS. Ashmole 304. Länk till bilden (extern)

 

 

Forskare

 Emeriti

Gästforskare

 • Gustav Zamore, Cambridge, 2018-2021
 • Benjamin Weber, Toulouse, 2019-2020
 • Felicitas Schmieder, FernUni Hagen, 2018-2019
 • Nora Berend, Cambridge University, 2018-2019
 • Christian Etheridge, Copenhagen University, 2016

Doktorander

Tidigare doktorander och avhandlingsämnen

 • Jonas Thungren Lindbärg (2021), Between Old and New Rome. Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204
 • Tobias Boestad (Sorbonne/Stockholm) (2020), Pour le profit du commun marchand'. La genèse de la Hanse (XIIe siècle-milieu du XIVe siècle)
 • Linda Qviström (2019), Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader
 • Gwendolyne Knight, Broken Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland
 • Mari Eyice (2019), An Emotional Landscape of Devotion Religious Experience in Reformation-period Sweden
 • Martin Neuding Skoog (2018), I rikets tjänst: Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550
 • Eva-Marie Letzter (2018), Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500
 • Florent Audy (2018), Coin-pendants in Viking Age Scandinavia
 • Theresia Pettersson (2017), Stockholms stads tänkeböcker: Funktionell texthistoria 1476-1626
 • Tommy Kuusela (2017), "Hallen var lyst i helig frid": Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö
 • Linn Eikje Ramberg (2017), Mynt er hva mynt gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk
 • Marte Spangen (2016), Circling Concepts: A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites
 • Cecilia Ljung (2016), Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige
 • Johnny Karlsson (2016), Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid
 • Robin Wahlsten Böckerman (2016), The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom
 • Margaretha Nordquist (2015), A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions
 • Fredrik Charpentier Ljungqvist (2014), Kungamakten och lagen: En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden
 • Biörn Tjallén (2007), Church and Nation. The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)