Samtliga kurser söks via antagning.se. Se antagningskrav för respektive kurs via angiven länk.

Paleografi, 7,5 hp: Länk till kursen i SU:s katalog

Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800, 7,5 hp: Länk till kursen i SU:s katalog

Italiensk förmodern litteratur (1300-1700): Länk till kursen i SU:s katalog