Samtliga kurser söks via antagning.se. Se antagningskrav för respektive kurs via angiven länk.

Medeltidslatin för nybörjare, 7,5 hp: Länk till kursen i SU:s katalog

The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes, 7,5 hp: Länk till kursen i SU:s katalog

Den fornsvenska litteraturen 7,5 hp: Länk till kursen i SU:s katalog

Historisk landskapsgeografi 7,5 hp: Länk till kursen i SU:s katalog