Rum: D924
E-post: heini.hakosalo@idehist.su.se

Heini Hakosalo gästforskar vid Historiska institutionen fram till slutet av juni, 2015. Hon kommer från Finland där hon är affilierad universitetslektor vid Uleåborgs Universitet, idé- och lärdomshistoria, och docent i vetenskapshistoria vid Åbo Universitet.

Heini är främst specialiserad inom medicinhistoria. Under en femårsperiod, mellan 2012 och 2017, arbetar hon med ett projekt som fokuserar på tuberkulosens historia i Finland och i Sverige. Tidigare forskning har handlat om hjärnforskningens historia i Europa under 1800-talet och de första generationerna av kvinnliga läkare – deras utbildning och läkarkarriär – i Finland och i Sverige.

Några publikationer

”Coming together: Early Finnish medical women and the many levels of historical biography", in Birgitte Possing, Erla Hulda Haldorsdottir, Maarit Leskelä-Kärki, Tiina Kinnunen (eds.), New Nordic Biography, 2015 (forthcoming).

“Elin och Ille. Syskonskap, karriär och läkararbete i Finland under nittonhundratalets första hälft”, Historisk Tidskrift för Finland 2015 (forthcoming).

“Modest witness to modernization: Finland meets Ovamboland in mission doctor Selma Rainio’s family letters, 1921–32”, Scandinavian Journal of History 2015 (forthcoming).

”Tasohyppelyä. Varhaiset suomalaiset lääkärinaiset ja biografisen tutkimuksen monimuotoisuus", in Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (eds). Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki: SKS, 2014, 45–61.

"'Our Life Work': Professional Women and Christian Values in Early 20th-Century Finland", in Terhi Utriainen & Päivi Salmesvuori (eds.), Between Ancestors and Angels: Finnish Women Making Religion. New York: Palgrave Macmillan, 2014, 83–102.

“Freud & Co. The Mind at the Medical Market in Fin-de-Siècle Europe”, in Niina Timosaari (ed). Aatteiden ja oppien teillä. Juha Mannisen juhlakirja. Studia Historica Septentrionalia 73. Rovaniemi: Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 2014, 25–43. Accessible at academia.edu

 

En längre lista på publikationer finns på Uleåborgs universitets webb, här.