Gästdoktorand
E-post: jenni.lares@historia.su.se
Rum:  D910
Besöksadress: Södra huset, Campus Frescati

Forskningsområden

tidigmodern period, dryckeskultur, konsumtion, kulturhistoria, vardagshistoria

Pågående forskning

Jag är gästdoktorand från Tammerfors Universitet i Finland. Jag håller på att skriva min doktorsavhandling om dryckeskultur i Finland på 1500-1600-tal.

Jenni Lares

PhD student

E-mail: jenni.lares@historia.su.se
Room:  D910

Research Areas:

Early modern period, the culture of drink, consumption, cultural history, history of everyday living

Ongoing research

Doctoral thesis on the culture of drink in 16th and 17th century Finland.