Andrej Kotljarchuk
Andrej Kotljarchuk

Docent
Rum: D958
Tel: 08-16 43 68
E-post: andrej.kotljarchuk@historia.su.se

Forskningsinriktning

Jag undervisar för närvarande i historia både på Stockholms universitet och Södertörns högskola. 1999 disputerade jag i historia vid Rysslands vetenskapsakademi med en avhandling som var en komparativ studie av officiella ceremonier i ryska och vitryska tidigmoderna städer. 2006 disputerade jag i historia vid Södertörns högskola/Stockholms universitet, med en doktorsavhandling om tidigmoderna unionsprojekt mellan Sverige och storfurstedömet Litauen.

Bland mina pågående forskningsprojekt vill jag nämna ett internationellt projekt om minnespolitik och folkmordet på romer under andra världskriget i Ukraina (finansierat av Östersjöstiftelsen). Jag är också delaktig i ledningen av ett internationellt nätverk som belyser Stalins minoritetspolitik i Sovjetunionen (finansierat av Svenska institutet). I januari 2013 startar jag ett nytt 3-årigt forskningsprojekt: Soviet Nordic Minorities and Ethnic Cleansings on the Kola Peninsula (Östersjöstiftelsen).


Valda publikationer

Bok
I Stalins smedja. Ukrainasvenskar i 1900-talets totalitära experiment (på ryska). Moskva: Rosspen, international series "History of Stalinism". 2012. 224 s. ISBN: 978-5-8243-1684-1

Uppsatser
“A Little Red Sweden in Ukraine. The Comintern project in Gammalsvenskby”, The lost Swedish tribe: Gammalsvenskby in History and Imagination. Ed. by I. Malitska & P. Wawrzeniuk. 2012, pp. 114-152. Under utgivning.

”Tvångsnormaliseringens teknik och kollektivt motstånd. Ukrainasvenskar i Gulagarkipelagen", Historisk Tidskrift. 2011:1. ISSN 0345-469X. Historisk Tidskrift. 2011:1, s. 3-24.

“Ruthenian Protestants and the Orthodoxy in the Grand Duchy of Lithuania”, Lithuanian Historical Studies. 2007:12, pp. 41-62. ISSN 1392-2343.