Fil. dr.
Rum: D800
Tel.: 08-674 71 98
E-post: charlotta.forss@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min forskning handlar om hur människor i 1600-talets Sverige förhöll sig till och delade in världen i geografiska områden. Jag kommer i min avhandling att undersöka hur de fyra världsdelarna Afrika, Amerika, Asien och Europa diskuterades och refererades till i 1600-talets Sverige, med fokus på en bildad elits omvärldsuppfattning. Vilka begrepp användes för att beskriva världen i olika sammanhang? Hur förhöll sig uttryck som Österlandet och det gåtfulla Magellanica till världsdelarna? Var uppfattade man att gränsen mellan Asien och Europa gick? Hur värderades världsdelarna?
 
Medan en betydande mängd forskning har diskuterat konstruktionen av stater och nationer som språkliga likväl som politiska och kulturella uttryck, fokuserar min avhandling på större geografiska områden och hur dessa använts för att begripliggöra omvärlden. Jag studerar användningen av Afrika, Amerika, Asien och Europa samt närliggande begrepp i samtida vetenskaplig diskurs och i reseberättelser. Undersökningen fördjupas genom en närmare analys av faktorerna bakom uttryckssätt. Här utgör spänningen mellan situationsbundna motiv och språkliga strukturer en viktig del, och det blir intressant att titta på cirkulation av idéer mellan olika platser. Nya perspektiv och källmaterial som belyser svenska förhållanden bidrar också till att öka och nyansera vår förståelse för hur man uppfattade världen i det förmoderna Europa.
 
Nyckelord: kulturhistoria, begreppshistoria, förmodernitet, omvärldsbilder, geografi, kartografi, reseberättelser.
 

Forskningsprojekt

The continents and perceptions of the world in seventeenth century Swedish travel narratives, maps and scholarly discourse”.
 

Valda publikationer

”The Eye of History: Geography and Perceptions of the Continents in Seventeenth-Century Swedish Maps, Travel Narratives and Scholarly Literature” Imago Mundi 66:1 (2013): 134–136.
 
Charlotta Forss: "En värld av kartor: Atlasverk och kartor i stormaktstidens Sverige", Biblis (63), hösten 2013.
 
Charlotta Forss, ”Den tillfälliga omvärlden: Sverige, Norden och Europa i 1600-talets svenska tillfälleslitteratur” i Henrik Ågren (red.), Goda Exempel: Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt (Uppsala, 2010).