Vid institutionen pågår även forskning som inte har någon direkt koppling till våra större ämnesområden. Den kan handla om så skiftande saker som 1800-talets svenska herrgårdskultur, svenska skolelevers historiesyn eller människans förmåga till kulturell anpassning och förändring. Flera av våra forskare sysslar också med frågor som handlar om etnicitet, identitet och/eller historiebruk i olika former.
 

Forskare och projekt

Forskningsprojektet "Att lära ut dygd" med deltagande forskare: projektkoordinator Andreas Hellerstedt (idéhistoria), Stefano Fogelberg Rota (litteraturvetenskap), Tania Preste (historia/idéhistoria), Biörn Tiällen (historia), Kristine Kolrud (konstvetenskap), Erik Eliasson (filosofi), Jennie Nell (litteraturvetenskap) och Mari Eyice (historia).  Läs mer om projektet  

Olof Bortz, doktorand: Prel. forskningsplan: Jews and antisemites - Research and Debate on Antisemitism in the UK and the USA 1927-1975"

Carl Mikael Carlsson, doktorand: avhandlingsämne kommer att publiceras

Charlotta Forss, doktorand: Expanding concepts in an expanding world: geographical frames of reference in 17th-century Sweden and beyond

Johannes Heuman, doktorand: Holocaust as a Cultural Heritage in Western Europe

Adam Hjorthén, doktorand: Kollektiva minnen av Nya Sverige och emigrationen - svensk-amerikanska jubileum som transnationella historiebruk 1938-1996

Sofia Holmlund, fil. dr: Mödrar och barn i det svenska bondesamhället: om moderns betydelse och moderskapets innebörd under landsbygdens strukturomvandling, 1750-1910

Arne Jarrick, professor: Kulturell förändring och utveckling - jämförande studier av historiska lagar ur ett evolutionärt perspektiv

Andrej Kotljarchuk, fil. dr: Soviet Nordic Minorities and Ethnic Cleansings on the Kola Peninsula

Mikael Nilsson, fil. dr: Neutralitetens pris? Kopplingarna mellan inhemsk flygtillverkning, olyckor, död och säkerhetspolitik i svenska flygvapnet under kalla kriget 1945–1991

Therese Nordlund Edvinsson, “Standing in the shadow of the corporation: Women and their career patterns in Swedish family businesses 1880-1980”

Bo Persson, universitetslektor: Byn och bolaget – samverkansformer och konflikter rörande skog och politiskt inflytande 1830–1980

Annika Sandén, fil. dr: Olycksbarn: samhällets utstötta under 700 hundra år,(preliminär titel)

Karin Sennefelt, docent: 1/ Identifieringens sociala praktik i Sverige, England och de amerikanska kolonierna ca 1650-1850. 2/ Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid .

Hossein Sheiban, fil. dr: De intellektuella, revolutionen och islam. En jämförande analys av de intellektuella debatterna i Iran och Sverige under 1970- till 1990-talet.

Ingela Sjögren, doktorand: Nationhood and the formation of Identity among American Indians, 1970-1975 and 1992

Anna-Carin Stymne, doktorand: Elevers historiesyn - en studie av barn och ungdomars historieuppfattning

Kent Zetterberg, Prof. em: "Försvaret och det kalla kriget" (FOKK)