Anna Götlind
Anna Götlind

Professor

Rum: D953
Tel: 08-16 13 50
Mobil: 070-595 59 29
E-post: anna.gotlind@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Mina forskningsintressen kan bäst sammanfattas under rubriken kulturhistoria (i ordets bredaste bemärkelse), och då med speciell inriktning mot mikrohistoria.

Min doktorsavhandling, från 1993, behandlar kyrkans och speciellt klosterväsendets roll för teknikkunnande och teknikspridning i det medeltida Sverige, liksom den medeltida kristendomens syn på tekniskt och manuellt arbete. Efter disputation genomförde jag ett större projekt om regionalt tekniskt utvecklingsarbete i ett långt historiskt perspektiv, med fokus på olika aktörer på lokal, regional och central nivå. Detta projekt genererade flera mindre projekt, bland annat om Christopher Polhem och Stjernsunds bruk, om sambandet mellan frikyrklighet, idrott och företagande på landsbygden, liksom ett antal studier utgående från en omfattande bondedagbok (Backåkers Eriks dagbok, 1861-1914). En av dessa är en mikrohistorisk studie av den informella äldreomsorgen på en småbrukargård i Garpenberg i södra Dalarna.

Åren 2003 och 2004 var jag ansvarig för att vid Högskolan Dalarna bygga upp en större forskningssatsning kring Världsarvet Falun med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Efter detta genomförde jag under åren 2005-2010 ett större populärvetenskapligt bokprojekt på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening, med anledning av föreningens hundraårsjubileum.

Min senaste bok, Förbindelser, behandlar ur ett mikrohistoriskt perspektiv det så kallade herrarbetet, dalfolkets säsongsarbete i framför allt Stockholm. I centrum står fem kvinnor från tre olika tidsperioder, som alla hade en relation till Djurabygden i Dalarna, till Gamla stan i Stockholm och till varandra.

Forskningsplanerna framöver innefattar, förutom fortsatta studier av dalfolkets herrarbete i Stockholm, en mindre biografi över Gerda Höjer (1893-1974), sjuksköterska, fackföreningsledare, politiker och feminist.

Jag har också under en femtonårsperiod varit ansvarig för flera forskningscirklar för historieintresserade amatörer. Mina erfarenheter från detta har jag, tillsammans med Helena Kåks, sammanfattat i Handbok i konsten att skriva mikrohistoria, som under 2014 utkommer i en ny, omarbetad upplaga på Studentlitteratur.

Nyckelord: kulturhistoria, mikrohistoria, teknikhistoria, äldreomsorg, kvinnohistoria, herrarbete, professionalisering, Gerda Höjer.

 

Valda publikationer

Götlind, Anna (2013), Förbindelser. Fem Leksandskvinnor i Gamla stan – plats, arbete och resande under 200 år (Stockholmia förlag)  Läs mer

Götlind, Anna (2010), Svensk sjuksköterskeförening 1910-2010: Bilder av sjuksköterskan (Gothia förlag/Stockholm).

Götlind, Anna & Helena Kåks (2008), Forskningscirkeln: Ett redskap för att få perspektiv på det egna arbetet, i Arbete pågår - i tankens mönster och kroppens miljöer, red. Anders Houltz m.fl., Uppsala Studies in Economic History 86 (Uppsala), s. 159-172.

Götlind, Anna, red. (2008), Vid bergsmannens sida: Kvinnoliv på bergsmansgårdar och i stads­­hushåll i Falun under trehundra år (Dalarnas museum/Falun).

Götlind, Anna (2005), Gruvnäringen, i Signums svenska kulturhistoria, del 2: Renässansen, red. Jakob Christensson (Signum/Lund), s. 261-299, 361.

Götlind, Anna & Helena Kåks (2004), Handbok i konsten att skriva mikrohistoria (Natur och Kultur/Stockholm).

Götlind, Anna, red. (2004), Att skriva livet: Rapport från en studiecirkel i lokal kvinnohistoria för personal inom hemtjänsten i Leksand, red. Anna Götlind, Dfr-rapport 2004:2 (Falun/Leksand).

Götlind, Anna; Kjell Haraldsson & Eva Bergström (2003), Eldsjälar, nätverk och lokal ge­menskap: Studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Ös­tervåla, Dfr-rapport 2003:1 (Falun).

Götlind, Anna (2002), En dagbok berättar: Studier i Backåkers Eriks dagbok 1861-1914, Hög­skolan Dalarna, Kultur och lärande, Rapport 2002:7 (Falun).

Götlind, Anna (2002),Roddarmadammer, hårkullor och tröskerskor: Könsarbetsdelningen i övre Dalarna, i Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler, Kulturdagar i Bonäs Bygdegård 2001, utg. av Stiftelsen Bonäs Bygdegård, s. 65-79.

Götlind, Anna (2001), Att åldras i Backåkers: En mikrohistorisk studie av de äldres levnads­vill­kor på en småbrukargård i södra Dalarna 1826-2001, Dfr-rapport 2001:2 (Falun).

Götlind, Anna, red. (2000), Bruk i förändring: En bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler, Dfr-rapport 2000:1 (Gidlunds/Hedemora).

Götlind, Anna (1999), Vardagens teknik: Exemplet Dalarna 1700-1900, Dfr-rapport 1999:3 (Gid­lunds/Hedemora).

Götlind, Anna (1993), Technology and Religion in Medieval Sweden, Avhandlingar från Histo­riska institutionen i Göteborg 4 (Falun). Doktorsavhandling.