Foto: Tom Silvennoinen
Foto: Tom Silvennoinen

Professor i historia, särskilt i genushistoria.   (in english below)

E-post: elisabeth.elgan@historia.su.se
Rum: D806
Tel: 08-16 35 66

Disputerade i historia 1994, Uppsala universitet

Forskningsområden

  • Politisk historia
  • Kvinno- och genushistoria
  • Svensk historia
  • Fransk historia

Pågående forskning

För närvarande forskar jag främst om feminismens historia och om jämställdhetspolitiken. Jag har skrivit om de symbolfärger som svenska feminister använt på 1900-talet och om hur jämställdhetspolitiken tagits emot i Frankrike respektive Sverige från 1970-talet och framåt.

Hösten 2015 publicerades min bok Att ge sig själv makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism (Makadam förlag). En uppföljande metoddiskussion om svårigheterna med att studera samtida feministisk aktivism kommer inom kort att publiceras på engelska i en antologi..

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 

Elisabeth Elgán

Professor
E-mail: elisabeth.elgan@historia.su.se
Room: D806
Phone: + 46 (0)8 16 35 66

PhD in History 1994, Uppsala University

Research Areas

  • Political History
  • Women's and Gender History
  • Swedish History
  • French history

Ongoing research

My research focuses for the moment mainly on the history of feminism and the history of gender equality. I have published on the use of colors as symbols among Swedish feminists throughout the 20th century and on the reception of gender equality policies in Sweden and France.

In 2015 I published a book in Swedish about one of Sweden’s feminist groups of the 1970s: Att ge sig själv makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism. An article in English concentrating on the methodological aspects of studying contemporary feminist activists will be published in a collective book at Berghahn publishers.

Publications

Link to Swepub (National Library of Sweden).