Kim Herburt
 

Doktorand
E-post: kim.herburt@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Pågående avhandlingsarbete med den preliminära titeln: Sadomasochismens historia i Sverige - förhållningssätt, organisering och konflikt med stat och samhälle.

Ämnet är i det närmaste outforskat. De frågor som jag främst är intresserad av är förhållningssätt till sadomasochism, sadomasochisters organisationshistoria samt intressekonflikter mellan stat och sadomasochister som sexuell minoritetsgrupp.

Tidsperioden är ännu inte avgränsad men kommer att vara 1900-talet. Något samlat källmaterial om sadomasochisters organisering finns inte. Eftersom ämnet är så outforskat blir en kartläggning och ett bevarande av det källmaterial som ändock finns en viktig del av arbetet. Forskningsintervjuer kommer att genomföras.

Avhandlingen är uppbyggd kring de fyra undersökningsområdena Begreppsdefinitioner, Lagstiftning, RFSU och Organisering. Olika delar av avhandlingen har olika frågeställningar. Ytterst syftar dock avhandlingen till att försöka svara på frågan om, på vilket sätt, av vilka aktörer, i vilka sammanhang och varför sadomasochismen uppfattats som en problematisk sexualitet samt hur förhållningssättet förändrats över tid? Det vill säga frågor kring hur sadomasochism har konstruerats.

Nyckelord: Sadomasochism, sexualhistoria, queerhistoria, sexuella minoriteter, organisering, konflikt, stat och individ

Forskningsprojekt

Sadomasochismens historia i Sverige - förhållningssätt, organisering och konflikt med stat och samhälle.

Valda publikationer

"Sadomasochism i svenska uppslagsverk: en historia om misshandel, våldtäkter och lustmord", Historisk tidskrift 129:3 (2009) s. 411-428.

"Sadomasochism in Sweden: sadomasochism in Swedish encyclopedias and changing attitudes in the leading Swedish organization of sexual information, RFSU", konferenstext för European Social Science History Conference, Ghent 2010.