Bo
 

Fil. dr
Rum: D974
Tel: 08-16 38 60
E-post:bo.eriksson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

De övergripande målen med projekten är att bidra till ökad kunskap om hur den svenska maskuliniteten förändrades under medeltiden samt blottlägga hur man såg allmänt på monster och vilka olika syften de tjänade.

Nyckelord: Monster, ideologi, genus, maskulinitet, medeltid

Forskningsprojekt

Varelser ur en annan värld - monster och det monstruösa under medeltiden
Varelser ur en annan värld (pdf) (136 Kb)

Det manliga hotet - om jättar och maskulinitet från Snorre Sturlason till Olaus Magnus
Det manliga hotet (pdf) (138 Kb)

Valda publikationer

Sveriges historia: 1350-1600, bd 3, tillsammans med Dick Harrison, Norstedts, Stockholm 2010.

"Monster i förvandling", Historisk tidskrift 2010:2.

Bestiarium: en medeltida djurbok, Dialogos, Stockholm 2009.

I skuggan av tronen: En biografi över Per Brahe den äldre, Norstedts/Prisma, Stockholm 2009.

Statstjänare och jordägare: Adelsideologi i Per Brahe den äldres Oeconomia, akademisk avhandling, Dialogos, Stockholm 2008.

Tusen år av fantasy: Resan till Mordor, Historiska Media, Lund 2007.

Sverige i krig 1400-1800, SNS förlag, Stockholm 2006.

Lützen 1632: ett ödesdigert beslut, Norstedts, Stockholm 2006.

Gabriela B. Larsson (red.), Forma historia. Metodövningar (kapitel 2 och 5), Studentlitteratur, Lund 2000.