Doktorand
Rum: D910
Tel: 08-16 33 82
E-post: emil.dickson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Mitt avhandlingsprojekt belyser svensk naturskyddspolitik under perioden 1935-1967. Utifrån ett Governmentality-perspektiv analyseras maktens gestaltningar på naturskyddsområdet. Vilka var det som definierade politiken? Hur skapade och förmedlade den kunskaper? Hur förhöll sig politiken till befolkningen?

Därmed ägnas uppmärksamhet åt framförallt tre ting: För det första den expertis som deltog i statliga naturskyddsutredningar och statliga och frivilliga naturskyddsorganisationer. För det andra de sanningsregimer som experterna konstruerade och förmedlade. För det tredje de disciplinära arrangemang som avsåg att skapa folkligt engagemang för naturskydd.

Sammantaget visas att periodens naturskyddspolitik representerade ett styrningsrationellt politiskt system, där institutionaliserad expertis normaliserade de sanningar, som återfinns också i senare perioders politiska och folkliga miljöengagemang.

Nyckelord: miljöhistoria, naturskydd, friluftsliv, Governmentality, Environmentality
 

Forskningsprojekt

Allas natur: Svensk naturskyddspolitik och styrningsrationalitet 1935-1967

 

Publikationer

Dickson, Emil, ”För framtids segrar: Om nationalism och tävlan i svensk skidlöpning 1897-1924”, Idrott, historia och samhälle, 2009, s. 75-102