maija
 

Docent
Rum: D956
Tel: 08-16 19 16
E-post: maija.runcis@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Jag har framför allt forskat om den svenska välfärdsstaten under 1900-talet samt om svensk socialpolitik ur minoriteternas synvinkel. I min avhandling analyserade jag tvångssteriliseringar av marginaliserade grupper under perioden 1935-1975. Jag har även studerat tvångsomhändertagande av barn utifrån föräldrarnas möjligheter att påverka myndigheterna, samt den svenska utbildningsradions (UR) program om och för invandrare. För närvarande arbetar jag med familjepolitiken i Lettland under Sovjetperioden, som en del i ett större forskningsprojekt om familjen och staten.

Forskningsprojekt

The Family and the Powerful State: On Family Politics in an East European Perspective

Valda publikationer

Steriliseringar i folkhemmet (avhandling). Ordfront 1998.

"Sverige är inte hela världen". Folkbildning för och om invandrare i utbildningsprogrammen. Skrifter om utbildningsprogrammens historia 2001.

I skuggan av välfärdsstaten. Steriliseringarna och vetenskapen (bokkapitel). Svenska värderingar, Carlsson 2002.

Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem. Arkiv 2006.

Makten över barnen. Tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968. Atlas 2007.

Neither Fish nor Fowl. Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000 (med Bengt Sandin). Nordic Academic Press 2010.