Karl
 
 

Professsor em.
Rum: D872
Tel: 0727-27 89 54
E-post: karl.molin@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Ett huvudtema i min tidigare forskning gäller svensk inrikespolitik med focus på konflikten mellan nationell säkerhet och demokratiska principer. Den konflikten är viktig för de böcker jag skrivit om socialdemokratisk riksdagspolitik under andra världskriget och om åtgärder mot kommunisterna under samma period. Den var helt central också för min undersökning av polisens och försvarsmaktens övervakning av kommunister under perioden 1945 till 2002 (publicerad av den s.k. Säkerhetstjänstkommissionen).

Ett annat viktigt tema handlar om reaktionen mot samhällets modernisering under 1900-talet. Jag har undersökt hur arbetsledare reagerat på industrins rationalisering, organisationernas växande makt och samhällets demokratisering. Paternalism och lokalism är centrala begrepp i analysen.

Ett tredje viktigt tema handlar om svensk utrikespolitik under efterkrigstiden, som jag behandlat dels i ett översiktverk, dels med avseende på ett specialproblem som experternas inflytande i neutralitetspolitikens inledningsskede. Mina pågående forskningar handlar om den svenska utrikesförvaltningens reaktion på de dramatiska händelserna i Polen 1980-81, då en oberoende fackförening grundades och vann massanslutning. Mina studier är inriktade på att återskapa de tankemönster och referensramar som styrde svenska iakttagares försök att förstå vad som hände och förutse vad som skulle hända härnäst.

Nyckelord: Svensk inrikespolitik, nationell säkerhet, demokrati, paternalism, Polska krisen 1980-81, Kalla krigets slut, svensk diplomati

Forskningsprojekt

Sverige och den polska demokratirörelsen 1980 - 1989

Valda publikationer

Molin, Karl, Försvaret, folkhemmet och demokratin: socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945 = [Social democratic policy in the Riksdag 1939-1945], Allmänna förlaget, Diss. : Univ.,Stockholm, 1974

Molin, Karl (red.), Norden under andra världskriget, Nordisk ministerråd, København, 1979

Molin, Karl, Hemmakriget: om den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under andra världskriget, Tiden, Stockholm, 1982

Molin, Karl, Omstridd neutralitet: experternas kritik av svensk utrikespolitik 1948-1950, Tiden, Stockholm, 1991

Misgeld, Klaus, Molin, Karl & Åmark, Klas (red.), Creating social democracy: a century of the Social Democratic Labor Party in Sweden, English transl. and rev. ed., Pennsylvania State Univ. Press, University Park, 1992

Molin, Karl, '"De borgerligas andliga inflytande": om ideologisk hegemoni och socialdemokratins roll i samhällsomvandlingen', Arbetarhistoria., 1992-1993:63-65 (Årg. 16-17), s. 15-23, 1993

Molin, Karl, Den moderne patriarken: om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1998

Molin, Karl, Övervakningen av "SKP-komplexet": forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2002

Molin, Karl, 'Between scholarship and politics: experiences from the Commission on the Swedish Security Services', in Jones, Harriet, Östberg, Kjell & Randeraad, Nico (red.), Contemporary history on trial: Europe since 1989 and the role of the expert historian, Manchester University Press, Manchester, UK, 2007 S. [81]-103.

Bjereld, Ulf, Johansson, Alf W. & Molin, Karl, Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla kriget, Santérus, Stockholm, 2008

Sandberg, Robert, Björkman, Jenny & Molin, Karl, Epos Tema. [A], [Historia], 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009