Dan Johansson
 

Doktorand
Rum: D812
Tel: 08-674 71 13
E-post: dan.johansson@historia.su.se

 

 

Forskningsinriktning

Avhandlingens ämne är den svenska statsbildningsprocessen. Organisationen av den svenska tidigmoderna staten studeras under dess uppbyggnadsskede 1522-1640 utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv. Arbetshypotesen är att maktrelationer och kungamaktens strävan att minimera transaktionskostnader styrde organisationen av statens verksamhet. Kungamaktens produktion av sjömilitär beredskap, dvs. nybyggnad, reparation och underhåll av örlogsskepp, används som exempel på processen. Den frågeställning som står i centrum är hur verksamheten organiserades och vad som påverkade. Statsbildningen studeras utifrån ett underifrånperspektiv där jordägandet och skatteböndernas påverkan på den svenska statsbildningsprocessen står i centrum.

Genom 5 undersökningar besvaras frågor om 1) produktionen och dess geografi, 2) om skeppsvarvens försörjning med råvaror och transporter, 3) om jordägandets betydelse för hur verksamheten organiserades, 4) hur speciellt skatteböndernas besvär och klagomål påverkade verksamheten och 5) hur kronan skaffade sig den kunskap som behövdes för att bedriva "skeppsbyggnad" av hög kvalitet

Forskningsprojekt

Den svenska statsbildningsprocessen 1520-1640. "Skattebönderna och uppbyggnaden av den svenska örlogsflottan"

Valda publikationer

Organization, Legitimation, Participation. State Formation as a dynamic process: The Swedish Example, c. 1523-1680". Scandinavian Journal of History, 2008 (med Mats Hallenberg och Johan Holm)