Professor Heiko Droste
Professor Heiko Droste

Professor (in english below)

E-post: heiko.droste@historia.su.se
Rum: D803
Tel: 16 33 94

Disputerade i historia 1994, Hamburg universitet

Forskningsområden

  • Stadshistoria
  • Historiografi
  • Mediehistoria
  • Ostersjöområdets kulturer

Pågående forskning

Som föreståndare för Institutet för stads- och kommunhistoria kommer jag främst forska om städernas och kommunernas representation, i ett långt historiskt perspektiv. En del av detta intresse gäller lokala minneskulturer och den motsägelsefulla (de-) urbaniseringen av Sverige. Jag avslutar för närvarande en studie om Östersjöområdets kommunikativa infrastruktur på 1600-talet.

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket).

 


 

Heiko Droste

Professor
E-mail: heiko.droste@historia.su.se
Room: D803
Phone: +46 (0)8 16 33 94

Research areas

  • Town history
  • Historiography
  • Media history
  • Baltic Sea area, politics and cultures

Ongoing research

As director of the Institute for Urban history I will focus on different aspects of towns' representation in a long historical perspective. A part of this interest concerns local cultures of commemoration, and the contradictory process of (de-) urbanization in Sweden. For now, I am finishing a study on the Baltic Sea regions' communication infrastructure in the seventeenth century.

Publications

Link to Swepub (National Library of Sweden).