Urbanhistoria handlar om städers och kommuners historia från äldsta tid till idag. Inom detta breda fält har vi särskilt uppmärksammat fyra områden:

  • Urbaniseringsprocessen genom tiderna
  • Stockholms historia
  • Kommunal politik och ekonomi
  • Sociala förhållanden i svenska städer

Komparation är en viktig metod och ansatsen ofta tvärvetenskaplig med inspiration från till exempel geografi, sociologi och statsvetenskap. Jämförelser görs både lokalt, regionalt och nationellt.

Den stads- och kommunhistoriska forskningen har sin bas i Stads- och kommunhistoriska institutet, som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms stad. Sedan 2003 finns dessutom en professur i Stockholms historia.

Verksamhetsberättelse för professur i Stockholms historia, 2010-11 (2005-2011) (253 Kb)


Stads- och kommunhistoriska institutets webbsajt


Läs mer om urbanhistoria (pdf) (141 Kb) (pdf)

Forskare och projekt

Stephan Barthel, post doc i urban miljöhistoria.

Linus Bellander, doktorand: Stadens gränser - Svenska städers inkorporeringar 1863-1974

Mats Berglund, fil. dr:
a) Gender perspectives on preindustrial urban crowds
b) Feeding the city. Grain supply of Swedish pre-modern cities and towns
c) The dynamic era of stagnation. Stockholm c. 1690–1860

Håkan Forsell, docent:

Dan Johansson, doktorand: Den svenska statsbildningsprocessen 1520-1640. "Skattebönderna och uppbyggnaden av den svenska örlogsflottan"

Sven Lilja, professor i Stockholms historia:
a) Stockholms miljöhistoria.
b) Miljöpolitiken i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden.
c) Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt.
d) Peoples, Towns, and States. Structural Power Resources and State Power in the Scando-Baltic Region (1500-1820).

Els-Margret Moberg-Carlsson, doktorand: Stockholms lokala förvaltning 1586-1636. Från en medeltida självförvaltning till en hierarkisk kollegieorganisation

Maud Molander, doktorand: Lokala reaktioner i Värmland på den frihetstida skogslagstiftningen

Lars Nilsson, professor em. i stads- och kommunhistoria:
a) The postindustrial city: Challenges and responses since 1950
b) Tätortsutvecklingen i Sverige 1950-2005
c) Sveriges kommuner och landsting 1862-2012

Per Gunnar Sidén, doktorand: Från Lödöse till Uleåborg - Sveriges och Finlands urbanisering 1200-1611.

Anders Sjöbrandt, doktorand: Att riva eller inte riva mer? Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950- och 60-talen.