Ledande forskningsområde

Forskningen vid institutionen är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Forskningsprojekt

Forskarna tar själva initiativ till forskningsprojekt och söker projektmedel. Många har varit framgångsrika i att dra till sig betydande belopp.

En viktig post i vår forskning är doktorandernas avhandlingsarbete, där de fritt väljer inriktning. Vi har under många år lyckats få fram avhandlingar av god kvalitet. Avhandlingar

Forskningsområden visas till vänster.

 

Verksamheter organisatoriskt knutna till Historiska institutionen: