Historiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminariet där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk. Doktoranderna har sina arbetsplatser i D-huset på plan 8 och 9.

Historiska institutionens doktorandrådsförening

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorand- rådsföreningen, en idéell förening som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Förtroendevalda 2020/2021

Styrelse:
Linnea Bring Larsson, ledamot
Thomas Neijman, ledamot
Karl Lysén, ledamot
Julia Sahlström, ordförande
Tomas Widing, ledamot

Revisor:
Alvar Blomgren

Doktorandrepresentant till Institutionsstyrelsen:
Julia Sahlström
Thomas Neijman, suppleant

Arbetsgruppen för forskarutbildningen:
Tomas Widing samt Pontus Folkesson

Arbetsmiljö-, jämställdhets- och likabehandlingsgruppen:
Wilma Sjöberg

Arbetsgruppen förlitteraturlistor och betygskriterier:
Fredrik Kempe

Arbetsgruppen för forskningsfrågor:
Fraser Miller

Fakultetsrådet:
Tomas Widing

Antagningsnämnden för forskarutbildningen:
Alvar Blomgren

Skyddsombud:
Olof Blomqvist

Valberedning:
Karl Lysén samt Pontus Folkesson