Historiska institutionens doktorander bildar tillsammans ett aktivt kollektiv där olika former av möten bidrar till att stötta, inspirera och stimulera de enskilda medlemmarna i deras forskning. Detta sker dels genom doktorandseminariet där doktorandernas avhandlingsarbete diskuteras kontinuerligt, dels genom olika sociala sammankomster och nätverk. Doktoranderna har sina arbetsplatser i D-huset på plan 8 och 9.

Historiska institutionens doktorandrådsförening

Alla institutionens doktorander är automatiskt medlemmar av doktorand- rådsföreningen, en idéell förening som representeras av en styrelse. Den väljs läsårsvis vid ett medlemsmöte i slutet av vårterminen, då bland annat representanter till institutionsstyrelsen utses. Föreningen bevakar och driver frågor som rör doktorandernas arbetsvillkor och psykosociala miljö.

Förtroendevalda 2021/2022

Styrelse:
Emmy Atterving, ordförande
Wilma Larsson, ledamot
Michaela Malmberg, ledamot
Thomas Neijman, ledamot
Tomas Widing, ledamot

Revisor:
Karl Lysén

Doktorandrepresentant till Institutionsstyrelsen:
Emmy Atterving
Tomas Widing, suppleant

Arbetsgruppen för forskarutbildningen:
Tomas Widing samt Gustav Ängeby

Arbetsmiljö-, jämställdhets- och likabehandlingsgruppen:
Wilma Larsson

Arbetsgruppen för litteraturlistor och betygskriterier:
Pontus Folkesson

Arbetsgruppen för forskningsfrågor:
Fraser Miller

Fakultetsrådet:
Thomas Neijman

Antagningsnämnden för forskarutbildningen:
Karl Lysén

Skyddsombud:
Gustav Ängeby

Valberedning:
Julia Sahlström samt Michaela Malmberg

Kassör:
Thomas Neijman