Studieplaner

Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå:

Allmän studieplan 2020-02-04 (62 Kb)

Individuell studieplan upprättas vid utbildningens inledning och revideras årligen. Den hämtas på Humanistiska fakultetskansliets webb här.

Humanistiska fakulteten har lagt fast riktlinjer för utbildning på forskarnivån. Riktlinjer

Tjänstgöring

Utbildningen genomförs vanligen under heltidstjänstgöring, men halvtidstjänstgöring är också möjlig, dock längst under åtta år.
Ansökan om prolongation görs med särskild blankett: blankett (110 Kb)

Doktorandhandbok

Högskoleverket har en informationssida på nätet, ”Doktorandhandboken”, som riktar sig till doktorander och till den som funderar på att börja doktorera. Handboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under utbildningen. Doktorandhandboken

Inför disputationen

Kontakta studierektor Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se.