Samtal med filosofen Hans Ruin om hans senaste bok ”Being with the Dead” om de dödas plats i historiska samhällen, begravningsritualer och det historiska medvetandets uppkomst.

Samtalsledare och kontaktperson: Håkan Forsell. Ett kapitel ur den aktuella boken, samt några utgångspunkter för samtalet kommer skickas ut till intresserade.

Om Historiesamtal

”Historiesamtal” vill vara en serie samtal om historieteoretiska och historiefilosofiska frågor; möten som kan få ha en mer informell och öppen karaktär, och inte på samma sätt präglas av textgranskning och forskningspresentationer som våra etablerade seminarier.

Det historiefilosofiska samtalet har under flera år varit ganska frånvarande i historieämnets miljöer, därför vill vi skapa ett rum där forskare, både från andra ämnen och bland våra egna, inbjuds att samtala om historia som kunskapsfält. Under våren ordnas två samtalsträffar fler träffar kommer att ordnas under hösten.

Information om samtalsträffen

Mötet är kl. 15-17 via Zoom.

Om du vill delta vid samtalet, kontakta Håkan Forsell via e-post för Zoomlänk.

Håkan Forsell: hakan.forsell@historia.su.se