Otso Kortekangas försvarar sin avhandling:
”Tools of teaching and means of managing. Educational and sociopolitical functions of languages of instruction in elementary schools with Sámi pupils in Sweden, Finland and Norway 1900–1940.”

Opponent: David Sjögren, FD i historia och lektor i pedagogik ,  Uppsala universitet.

Läs avhandlingens spikblad via denna länk.