Göran och draken
Göran och draken målad av Albertus pictor, 1460-tal, från Vadsbro, Södermanland.

Den 10 oktober 1471 utkämpades ett slag på Brunkeberg, strax utanför det medeltida Stockholms stadsmurar.

Martin Neuding Skoog och Margaretha Nordquist
Martin Neuding Skoog och Margaretha Nordquist.

Slaget beskrevs i samtiden som en blodig sammandrabbning mellan danskar och svenskar. Segerherren, Sten Sture den äldre, var inte sen att utnyttja segern för politiska syften. Men konfliktlinjerna var mer komplexa än så. Vilken var bakgrunden till slaget, hur organiserades slaget militärt och hur bildades myterna om slaget?

Martin Neuding Skoog, FD i historia och forskare vid Stockholms universitet.

Margaretha Nordquist, FD i historia och forskare vid Stockholms universitet.