OBS: Föreläsningen är inställd.

Historiker har i alla år funderat kring sitt eget ämne. Det gäller också frågan om hur vi ska lära ut historia till barn. Föreläsningen utgår från idén att med hjälp av ett spel lära ut världshistoria, eftersom spelglädjen har ansetts hjälpa eleverna att komma ihåg historiska händelser. Dessa didaktiska funderingar hängde redan kring år 1700 nära ihop med frågan efter historiens mening.

Heiko Droste, professor i stadshistoria, Historiska institutionen, Stockholms universitet.