Folkrörelsen släktforskning engagerar idag miljoner människor. Sökandet skulle dock vara omöjligt utan arkiv, institutioner och nätverk. Inte minst när det gäller ättlingar till svenska emigranter i USA - det som Vilhelm Moberg kallade ”den okända släkten”.

Föreläsare: Adam Hjorthén.

Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats här.