Inka Moilanen, historiker från SU. Fördjupningstema: Religion i 1100-talets samhälle: Intolerans och acceptans

Mer information på Historiska museets webbplats här.