Per Gunnar Sidén, historiker från SU. Fördjupningstema: Urbanisering och samhällsomvandling.

Mer information på Historiska museets webbplats här.