Roger Andersson, historiker från SU. Fördjupningstema: Tro, vantro och väckelsepredikanter.

Mer information på Historiska museets webbplats här.