Föreläsningar, gästföreläsningar

Föreläsningar som hålls inom universitetets och våra egna ramar samt gästföreläsningar vid institutionen visas i: Komplett kalendarium

Öppna föreläsningar

Stockholms stadsarkiv har en serie med lunchföreläsningar, Onsdagshistorier, där forskare från institutionen deltar. Läs mer om föreläsningsserien på stadsarkivets webbplats här.

Historiska museet har en serie med föredrag och visningar under rubriken "Vad vet du om.." då forskare från Historiska institutionen kommer till museet och pratar. Läs mer om hela serien på museets webbplats här.

Våra forskare ger föreläsningar i olika sammanhang, exempelvis vid universitetets "Öppna föreläsningar".