Doktorandseminariet

Ges inom forskarutbildningen. Möjlighet att delta finns för doktorander och forskare utanför institutionen, efter kontakt med seminarieledarna, Kurt Villads Jensen, kurt.villads.jensen@historia.su.se och Elisabeth Elgán, elisabeth.elgan@historia.su.se

Forskarseminariet

Är ett gemensamt forum för institutionens alla disputerade forskare. Även andra intresserade är välkomna. Sammankallande och kontaktpersoner är Nils Edling, nils.edling@historia.su.se.

Genusseminariet

Genusseminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad kl. 14-16 i D900, om inte annat meddelas. Vid frågor: kontakta Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se.

Idrottshistoriska seminariet

Regelbundna seminarier hålls kl. 16.00-18.00 i D900, men olika veckodagar. Sammankallande är Jens Ljunggren, jens.ljunggren@historia.su.se

Maritima seminariet

Ges i samarbete mellan CEMAS vid institutionen, marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola och Statens Maritima Museer. Deltagande efter kontakt med sammankallande Leos Müller, leos.muller@historia.su.se. Tid och lokal: fredagar kl. 13-15 i Franzénrummet, Vasamuseet, om inte annat meddelas.
CEMAS

Medeltidsseminariet

Är ett tvärvetenskapligt samarbetsforum för medeltidsforskare, organisatoriskt knutet till Historiska institutionen. Sammankallande är Kurt Villads Jensen, kurt.villads.jensen@historia.su.se.
Tid och lokal är oftast: kl. 16.00-18.00 alternativt kl. 18.00-20.00 i D900. Se centrets kalendarium

Modernhistoriska seminariet (fd Seminariet för modern politisk historia)

Sammankallande: Pär Frohnert, par.frohnert@historia.su.se.

Urbanhistoriska seminariet

Sammankallande: Mats Berglund, mats.berglund@historia.su.se.
Seminariet sammanträder olika veckodagar och klockslag, men alltid i D900.

Äldrehistoriska seminariet

Sammankallande är Mats Hallenberg, mats.hallenberg@historia.su.se, Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se, och Karin Sennefelt, karin.sennefelt@historia.su.se.