Symposiet kommer att öppnas av SU:s rektor Astrid Söderbergh Widding och därefter inledas med en paneldebatt om lärdomarna från kalla kriget för dagens situation. Därefter presenteras under två dagar nya forskningsresultat, teser och perspektiv av 20 talare från tolv olika länder.

För keynote står Leonid Gibianskii från Ryska Vetenskapsakademien i Moskva, closing note ges av Mark Kramer som är föreståndare för Cold War Studies Program vid Harvards universitet och utgivare för den ledande tidskriften Journal of Cold War Studies (MIT Press).

Konferensen arrangeras i samarbete med Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz och Cold War Studies Program, Davis Center, Harvard. Den har gjorts möjligt genom generöst stöd från Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Tider

Konferensen hålls den 3–5 september på Norra Latin, Stockholm.

Läs mer på symposiets webbplats här.

Program för konferensen finns här.